• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Via onze webwinkel La Polonita.nl worden privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens verwerkt.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

De persoonsgegevens die La Polonita verwerkt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.


1. Onze gegevens

Bedrijfsnaam: La Polonita is een handelsnaam van AB&ME V.O.F.
Adres: Linge 52 2105WD Heemstede
Website: www.lapolonita.nl
Kvk nummer: 63626004
BTW nummer: NL855320898B01
Email: [email protected]
Telefoon: +31658815051

2. Verwerking van uw gegevens

Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

Bij het verwerken van een bestelling, de betaling en de levering
Hiervoor worden voornaam, achternaam, telefoonnummer(s), adresgegevens (bezorg- en postadres) en betaalgegevens gebruikt.
De gegevens van de bestelling worden ook bewaard om u inzicht te geven via een account in bestelhistorie en bijvoorbeeld de in het winkelmandje aanwezige artikelen.

Bij contact met klantenservice
Om u goed van dienst te zijn bewaren we gegevens van over het contact wat u met ons heeft had om u een volgende keer als u contact opneemt goed van dienst te kunnen zijn. U kunt ons ook via facebook benaderen waarbij u zelf bepaald welke gegevens u met ons wilt delen.

Bij retourneren
Indien u ons artikelen retourneert worden dezelfde gegevens gebruikt als tijdens het bestel-/registratieproces. Bij nasturen van vervangende of gerepareerde artikelen na garantie gebruiken we diezelfde gegevens.

Bij contact via contactformulier en bij het versturen van nieuwsbrieven
Via onze webwinkel bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier waarop u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten en om ons aanbod goed af te stemmen op basis van uw eerdere bestellingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres en voornaam worden automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bij reacties op de website en reviews
Om onze dienstverlening te optimaliseren maken wij graag gebruik van reviews. Ook (potentiele) klanten vinden het fijn om reviews te lezen. Als je besluit om een review te schrijven, dan kun je zelf de keuze maken welke gegevens je op welke wijze wilt delen met ons en anderen. Ook bepaal je zelf of wij naar aanleiding van je review contact met je op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Op grond van de privacywetgeving is een “juridische grond” nodig ter verwerking van uw persoonsgegevens. La Polonita gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en ons;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
- voor de behartiging van onze “gerechtvaardigde belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van derden. Hierbij wordt telkens de afweging tussen uw en onze belangen. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing; en
- de uitdrukkelijke toestemming die u ons hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

4. Verstrekking gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet zondermeer aan derde (externe) partijen. Dat mogen we alleen doen indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zoals de algehele afhandeling/verwerking van een bestelling.

Voor de verwerking en de levering van de bestellingen maken wij gebruik van bezorgdiensten.
Voor de afwikkeling van de betalingen van aankopen op onze website wordt gebruik gemaakt van externe partijen.
Verder maken wij gebruik van onze productleveranciers en andere partijen voor het uitvoeren van reparaties aan producten die bij ons zijn gekocht. Die partijen kunnen, indien noodzakelijk, daarvoor uw gegevens gebruiken.
Wij hebben (delen van) het onderhoud en technische ondersteuning van onze website en het webshopsysteem dat wij gebruiken bij verschillende externe partijen ondergebracht.
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

5. Website bezoek

Wanneer u de La Polonita website bezoekt worden gegevens verzameld.

Google Analytics
Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.

Facebook
Er worden gegevens verzameld over het gebruik van onze website om advertenties te kunnen weergeven die zijn toegesneden óp en relevant zijn vóór de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor onze doelgroep.

Google Adwords
Wordt momenteel niet door ons toegepast. Indien dit veranderd wordt de privacyverklaring uiteraard op dit vlak aangepast.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze informatie wordt dus op uw eigen computer opgeslagen en absoluut niet in onze database.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan dan verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (ook deze kunnen op regelmatige basis wijzigen).

6. Beveiliging van gegevens

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, hebben wij verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

7. Duur van de opslag

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit varieert van 60 dagen voor advertentie- & marketing doeleinden tot 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht. De gegevens die wij van u verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.

8. Rechten bezoekers en klanten

Wij bieden alle bezoekers het recht tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment van schrijven aan ons is verstrekt. Bij privacy gerelateerde zaken krijgt u uiterlijk binnen 4 weken een onze reactie. Wij verzoeken uw reactie schriftelijk of via ons contactformulier te doen; zie bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

9. Aanpassing Privacy Policy

Aanpassingen van onze Privacy Policy worden gepubliceerd op deze pagina waarbij de datum van de laatste wijziging wordt aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.